show_filter hide_filter

Danh mục sản phẩm

Giá sản phẩm

10" x 4" Bottle Holder - Black

1 reviews

1,100,000Đ

10" x 4" Bottle Holder - Foliage Green

1 reviews

1,100,000Đ

10" x 4" Bottle Holder - Khaki

1 reviews

1,100,000Đ

12" x 5" Bottle Holder - Foliage Green

1 reviews

1,250,000Đ

12" x 5" Bottle Holder - Black

1 reviews

1,250,000Đ

12" x 5" Bottle Holder - KhaKi

1 reviews

1,250,000Đ

DUAL MAG RETENTION INSERT

1 reviews

280,000Đ

FR-1 MEDICAL POUCH - Black

1 reviews

1,100,000Đ

FR-1 MEDICAL POUCH - Foliage Green

1 reviews

1,100,000Đ

FR-1 MEDICAL POUCH - Green

1 reviews

1,100,000Đ

FR-1 MEDICAL POUCH - Khaki

1 reviews

1,100,000Đ

FR-1 MEDICAL POUCH - Wolf Gray

1 reviews

1,100,000Đ

Freesize Bottle Holder ver 1.0 - Black

0 reviews

250,000Đ

Maxpedition AUP ACCORDION UTILITY POUCH - Black

1 reviews

1,150,000Đ

Maxpedition AUP ACCORDION UTILITY POUCH - Gray

1 reviews

1,150,000Đ

Maxpedition AUP ACCORDION UTILITY POUCH - Tan

1 reviews

1,150,000Đ

Maxpedition CAP COMPACT ADMIN POUCH - Black

1 reviews

950,000Đ

Maxpedition CAP COMPACT ADMIN POUCH - Gray

1 reviews

950,000Đ

Maxpedition CAP COMPACT ADMIN POUCH - Tan

1 reviews

950,000Đ

Maxpedition DEP DAILY ESSENTIALS POUCH - Black

1 reviews

980,000Đ

Maxpedition DEP DAILY ESSENTIALS POUCH - Grey

1 reviews

980,000Đ

Maxpedition DEP DAILY ESSENTIALS POUCH - Tan

1 reviews

980,000Đ

Maxpedition E.D.C. POCKET ORGANIZER

1 reviews

620,000Đ

Maxpedition ENTITY™ HOOK & LOOP ADMIN PANEL

1 reviews

500,000Đ
Pouches

Pouches

Là một hệ thống Module nhỏ hơn của balo và túi. Pouch của Maxpedition chú trọng thiết kế dành cho các EDC man đựng các phụ kiện hằng ngày như đèn pin, dao, multi-tools,… Linh hoạt cách thức sử dụng, có thể mang theo như một túi đeo rời, gắn lên thắt lưng hoặc kết hợp với balo, túi lớn hơn.

Đăng kí nhận email

Đăng ký tin nhắn để nhận các thông tin
mới nhất từ Chuyentactical

    Giỏ hàng

    Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.